Har vi den riktige kulturen for ferdsel i fjellet? Kan vi jobbe med holdninger og vaner? Hvordan kan vi dyrke frem en kultur for bedre beredskap og tryggere vurderinger?

Programkomitéen har valgt å bruke kultur som tema for årets konferanse. Begrepet kan omfatte hva slags skikker og vaner vi har som et kollektiv, men også å dyrke og få noe til å vokse frem. Vi har en langvarig turkultur og tradisjon i Norge, og med den må det henge på en "skredkultur" hos alle gruppene som trenger kunnskap om skredfare. 

Årets konferanse kan forhåpentligvis bidra til høyere bevissthet om hva slags ferdselskultur vi praktiserer og kultiverer. Det gjelder for brukere av fjellet på fritidsaktiviteter, det gjelder aktører som skaper og forvalter holdninger til fjells såvel som profesjonelle som arbeider i eksponert terreng. 

Om arbeidet til programkomitéen

Foran hver konferanse velger programkomiteen noen temaer som får hovedfokus gjennom konferansen. 

Temaet og innholdet på programmet velges ut av programkomitéen. Det oppfordres til å sende inn forslag til foredrag eller forespørsler!

Skredkonferansen 2019 kommer også til å motta artikler og foredrag med gjennomføring av fagfellevurdering. 

Programkomitéen minner om at vi ønsker å favne over både forskning og profesjonelle betraktninger rundt skred såvel som mer grunnleggende skredkunnskap og folkeopplysning. Det er et mål å ha et inkluderende fellesskap av deltagere og programinnslag. Det er viktig å nå ut til alle som rammes av skredproblematikk: Skiturister, brukere av snøskuter, ingeniører og folk som arbeider med infrastruktur, og mye mer.

Spørsmål om programmet rettes til post@skredkonferansen.no

Spørsmål om påmelding rettes til bestill@friflyt.no

Meld deg på konferansen her www.friflytbestil.no

Tweets about "#skred"